Aangeboden voor productbespreking

Ondanks dat het stuk nog niet af is en er nog vele open gaten zijn en bijna alle bron vermeldingen missen,  bied ik toch mijn stuk aan voor product bespreking om te kijken of ik op de goed weg ben en waar ik eventuele nuttig tips kan krijgen.

LINK

NominateNow

Advertenties

LA 4 Het schrijven van een Beleidadvies

Voor LA 4 heb ik als eerste een frame op gezet , voor mijn beleidsadvies. Hier in staat ookde eerste verkenning van het probleem.

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het boekje: Het schrijven van beleidsadviezen, auteur: Riny Jans, 7e druk, uitgeverij Boom/Nelissen. Ook zal ik gebruik gaan maken van het boek Systeem denken (van goed bedoeld naar goed gedaan).

2 Sites die ik tot nu toe heb geraadpleegd en de moeite waard vond om te delen.

en nog andere vind je op deze  pagina.

student

LA5 Onderzoek

Na hard gewerkt te hebben aan LA3 vandaag. Heb ik ook weer een aantal stappen genomen voor het praktijk onderzoek. De innovatie groep waar ik deel van uit maakt heeft nu 3 bijeenkomsten gehad. Het onderzoek, de kader(s) e.d. krijgen steeds meer vorm. Nog even en dan kunnen we gericht gaan interviewen of vragenlijst uitzetten. Maar ook aan de slag de studiegroepen. Vandaag een eerste poging gewaagd om het frame op te zetten voor de verslaglegging. Om zo alles wat reeds bekend i,s zoals de opbrengsten van de literatuurstudie te verwerken in dit frame.BTL-people

De eerste start LA 4

LA4 Maatschappelijke context van het onderwijs.

Het onderwijs heeft verschillende taken. In dit leerarrangement gaan we aan de slag met beleidsadviezen voor een van deze taken. Voor dit studieonderdeel is de volgende kennis van belang:

  • Politieke, bestuurlijke, sociologische en professionele ontwikkelingen binnen het onderwijs in de samenleving;
  • Het belang van verschillende niveaus (micro-meso-macro) bij het begrijpen van ontwikkelingen;
  • (onderwijs)sociologische theorieën en inzichten (plurale samenleving/ maatschappelijke ongelijkheid);
  • Grootstedelijke vraagstukken;
  • Veranderende leerlingenpopulatie en veranderend (leer)gedrag van lerenden in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving (zoals de rol en de invloed van informatisering zowel op beleidsmatig niveau, als op het praktische niveau van onderwijsontwikkeling);
  • Functies van het onderwijs in economisch, sociaal en cultureel opzicht;
  • De rol en waardering van leraren in de samenleving;
  • Onderwijs en samenleving in internationaal perspectief;
  • De toekomst van het onderwijs.

Eerst een paar leuke filmpjes

en een stukje onderzoek .