Modellensite.nl

Voor de lief hebbers……. http://www.gertjanschop.com/modellen/index.html

Afbeelding

Advertenties

Boekje: ‘Focus op Vakmanschap’. Inspiratie en handvatten voor de invoering van het actieplan

Dit boekje vertaalt de beleidsmaatregelen uit het actieplan naar het niveau van het primaire proces en het geeft concrete instrumenten, adviezen, tips en checklists. Het heeft als ondertitel ‘Inspiratie en handvatten voor de invoering van het actieplan’. Hoe boekje is ontwikkeld vanuit het perspectief vooral de kansen van het actieplan te benadrukken en met een optimistische bril te kijken naar de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het actieplan heeft vooral directe gevolgen voor het microniveau of beter het hart van de organisatie. Daarom richten wij ons met dit boekje op onderwijsteams en individuele docenten en ook op de direct leidinggevenden van deze teams. Zij zijn immers degenen die in interactie met studenten en werkveld de uitvoering van de belangrijkste onderdelen van het actieplan voor hun rekening moeten gaan nemen.

focusopvakmanschap

Wat werkt op school, Het model van marzano

Het model

Wat werkt werkelijk om leeropbrengsten van kinderen te verbeteren? Is er een kader dat ons daarbij houvast geeft?

Wat werkt op school en in de klas?

De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op de onderwijsresearch van de laatste 35 jaar. Hij was op zoek naar onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door zijn werk beschikken we nu over een schat aan gegevens. Het gedachtegoed van Robert Marzano is onder de noemer Wat werkt op school vertaald en voor de Nederlandse markt bewerkt door Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies. Marzano vond elf factoren die van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen: die aantoonbaar ‘werken’ op school. Voor scholen die hun onderwijsopbrengsten willen verbeteren, is de informatie uit Wat werkt op school essentieel. Het is een manier die helpt vraagstukken op school in kaart te brengen, een oplossingsrichting te kiezen en vervolgens concrete actie te ondernemen.

Volg deze:  link 

MarzanoCirkel-Nieuw-kleinst

 

 

Kleurentest

Hoe gaat u met veranderingen in organisaties om?

Elk verandertraject is uniek, gelet op de veranderopgave, de historie van de organisatie, de context van de organisatie etc. Het denken over veranderen in termen van kleuren komt voort uit de wens veranderingen in organisaties te kunnen beïnvloeden. De kleuren zijn handzaam bij het kiezen van de kansrijkste veranderaanpak voor een bepaald probleem in een zekere organisatie. En het maakt het gemakkelijker over veranderingen met elkaar te communiceren. Het helpt de eigen eenzijdigheid én die van gesprekspartners te onderkennen en typeren. Wilt u meer weten of uw eigen veranderkleur? Doe de kleurentest

Wilt u het verhaal over het kleurendenken van Léon de Caluwé en Hans Vermaak horen, klik dan hier voor een film.

Bron: http://www.twynstragudde.nl/kleurentest

Onderwijsvernieuwing vraagt participatief en inspirerend leiderschap!

Inleiding

Het ontwikkelen van beleid op management- en organisatieontwikkeling gaat om het leidinggeven aan veranderprocessen. De praktijk laat zien dat dit niet eenvoudig is en dat diverse processen en actoren een rol spelen in het proces van onderwijsvernieuwing.

Het gaat daarbij onder andere om vraagstukken als:

 • Visie op het onderwijs en de daarbij behorende onderwijsorganisatie;
 • Organisatiestructuur, met name het werken met teams;
 • Organisatiecultuur: de rol van medewerkers in de verandering; hoe krijgen we de mensen enthousiast voor de verandering?
 • Teamcultuur: het verloop van teamontwikkelprocessen binnen veranderingen;
 • De randvoorwaarden en eisen waar rekening mee moet worden gehouden;
 • De competenties die noodzakelijk zijn voor een leidinggevende om sturing te geven aan veranderingsprocessen.

Vijf pijlers voor onderwijskundig leiderschap

Uit onderzoeken naar effectieve schoolleiders komt, in het verlengde van wat de leerkracht doet, een aantal aspecten van leidinggeven naar voren dat sterk bijdraagt aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

 1. Ontwikkelen van een heldere missie en visie met bijbehorende ambitieuze doelen.
 2. Planmatig en systematisch organiseren en managen
 3. Leiding geven aan teamprocessen.
 4. Effectief sturen op kwaliteitsgegevens (monitoring)
 5. Leiding geven aan professionalisering.

Download hier het volledige artikel

Om te lezen ………

Klik op de verschillende linkjes:

 • de digitale versie van het boekje ‘leren over innoveren
 • de digitale versie van een ander boekje, wat in kort bestek een overzicht en samenvatting geeft van de belangrijkste resultaten van een vijfjarig landelijk project naar innovaties in het voortgezet onderwijs
 • de digitale versie van het boekje over schoolleiderschap