De eerste start LA 4

LA4 Maatschappelijke context van het onderwijs.

Het onderwijs heeft verschillende taken. In dit leerarrangement gaan we aan de slag met beleidsadviezen voor een van deze taken. Voor dit studieonderdeel is de volgende kennis van belang:

 • Politieke, bestuurlijke, sociologische en professionele ontwikkelingen binnen het onderwijs in de samenleving;
 • Het belang van verschillende niveaus (micro-meso-macro) bij het begrijpen van ontwikkelingen;
 • (onderwijs)sociologische theorieën en inzichten (plurale samenleving/ maatschappelijke ongelijkheid);
 • Grootstedelijke vraagstukken;
 • Veranderende leerlingenpopulatie en veranderend (leer)gedrag van lerenden in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving (zoals de rol en de invloed van informatisering zowel op beleidsmatig niveau, als op het praktische niveau van onderwijsontwikkeling);
 • Functies van het onderwijs in economisch, sociaal en cultureel opzicht;
 • De rol en waardering van leraren in de samenleving;
 • Onderwijs en samenleving in internationaal perspectief;
 • De toekomst van het onderwijs.

Eerst een paar leuke filmpjes

en een stukje onderzoek .

Advertenties

Onderwijsvernieuwing vraagt participatief en inspirerend leiderschap!

Inleiding

Het ontwikkelen van beleid op management- en organisatieontwikkeling gaat om het leidinggeven aan veranderprocessen. De praktijk laat zien dat dit niet eenvoudig is en dat diverse processen en actoren een rol spelen in het proces van onderwijsvernieuwing.

Het gaat daarbij onder andere om vraagstukken als:

 • Visie op het onderwijs en de daarbij behorende onderwijsorganisatie;
 • Organisatiestructuur, met name het werken met teams;
 • Organisatiecultuur: de rol van medewerkers in de verandering; hoe krijgen we de mensen enthousiast voor de verandering?
 • Teamcultuur: het verloop van teamontwikkelprocessen binnen veranderingen;
 • De randvoorwaarden en eisen waar rekening mee moet worden gehouden;
 • De competenties die noodzakelijk zijn voor een leidinggevende om sturing te geven aan veranderingsprocessen.

Vijf pijlers voor onderwijskundig leiderschap

Uit onderzoeken naar effectieve schoolleiders komt, in het verlengde van wat de leerkracht doet, een aantal aspecten van leidinggeven naar voren dat sterk bijdraagt aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

 1. Ontwikkelen van een heldere missie en visie met bijbehorende ambitieuze doelen.
 2. Planmatig en systematisch organiseren en managen
 3. Leiding geven aan teamprocessen.
 4. Effectief sturen op kwaliteitsgegevens (monitoring)
 5. Leiding geven aan professionalisering.

Download hier het volledige artikel