De eerste start LA 4

LA4 Maatschappelijke context van het onderwijs.

Het onderwijs heeft verschillende taken. In dit leerarrangement gaan we aan de slag met beleidsadviezen voor een van deze taken. Voor dit studieonderdeel is de volgende kennis van belang:

  • Politieke, bestuurlijke, sociologische en professionele ontwikkelingen binnen het onderwijs in de samenleving;
  • Het belang van verschillende niveaus (micro-meso-macro) bij het begrijpen van ontwikkelingen;
  • (onderwijs)sociologische theorieën en inzichten (plurale samenleving/ maatschappelijke ongelijkheid);
  • Grootstedelijke vraagstukken;
  • Veranderende leerlingenpopulatie en veranderend (leer)gedrag van lerenden in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving (zoals de rol en de invloed van informatisering zowel op beleidsmatig niveau, als op het praktische niveau van onderwijsontwikkeling);
  • Functies van het onderwijs in economisch, sociaal en cultureel opzicht;
  • De rol en waardering van leraren in de samenleving;
  • Onderwijs en samenleving in internationaal perspectief;
  • De toekomst van het onderwijs.

Eerst een paar leuke filmpjes

en een stukje onderzoek .

Advertenties

Thema 4

Zo, nog wat ontwerpen uit de praktijk toevoegen die ik heb gebruikt om te analyseren d.m.v Dick, Carey en Carey en dan verder met thema 6 en het eindproduct. Hoe krijg ik het allemaal in de 10 pagina’s en wat zet ik in de bijlage.

Lieve leerteamleden en studiegenoten en blogvolgers kunnen jullie eens een blik werpen op thema 1,2,3,4 en voorzien van feeback. Voor thema 4 heb ik voorlopig alles op het blog staan en nog niet in een document. Bij thema 6 heb ik een eerst opzet gezet (volg de diverse linkjes in de teksten).

Het gebruik van didactische werkvormen

Uit onderzoek blijkt dat naarmate de docent langer voor de groep staat het repertoire aan didactische werkvormen afneemt in plaats van toeneemt!

Wordt er in het begin van de docentencarrière nog veel uitgeprobeerd en geëxperimenteerd met verschillende werkvormen, naarmate de jaren vorderen worden steeds meer werkvormen overboord gegooid. De docent valt terug op een standaardrepertoire. Dit maakt het onderwijs erg voorspelbaar en soms zelfs saai! Vaak weten leerlingen al na korte tijd precies wat hen te wachten staat. Dit draagt niet echt bij aan het plezier in leren en kan zelfs zeer demotiverend werken.

Zoals gezegd; onderwijs moet leuker, interessanter en leerzamer worden. Wat daarbij hoort is spanning, uitdaging, verrassing. Spanning en uitdaging maken onderwijs niet alleen leuker, het verhoogt ook het leerrendement. Leren verloopt namelijk effectiever als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwerp. Leerlingen moeten geraakt worden! Zij moeten emotioneel in beweging komen!

Deze gids beoogt geen volledigheid. In deze zin zal de gids nooit af zijn; de bedoeling is dat de lijst steeds vollediger zal worden en dat er regelmatig aanpassingen en toevoegingen zullen komen. Tips en adviezen zijn daarbij van harte welkom. Maar het belangrijkste blijft de eigen creativiteit van de docent. Uitproberen, aanpassen, herzien en nog eens uitproberen! Want leuk en aantrekkelijk onderwijs vraagt, naast deskundigheid en een goede voorbereiding, ook altijd aanpassingen, flexibiliteit en creativiteit!

Succes ermee!