De eerste start LA 4

LA4 Maatschappelijke context van het onderwijs.

Het onderwijs heeft verschillende taken. In dit leerarrangement gaan we aan de slag met beleidsadviezen voor een van deze taken. Voor dit studieonderdeel is de volgende kennis van belang:

  • Politieke, bestuurlijke, sociologische en professionele ontwikkelingen binnen het onderwijs in de samenleving;
  • Het belang van verschillende niveaus (micro-meso-macro) bij het begrijpen van ontwikkelingen;
  • (onderwijs)sociologische theorieën en inzichten (plurale samenleving/ maatschappelijke ongelijkheid);
  • Grootstedelijke vraagstukken;
  • Veranderende leerlingenpopulatie en veranderend (leer)gedrag van lerenden in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving (zoals de rol en de invloed van informatisering zowel op beleidsmatig niveau, als op het praktische niveau van onderwijsontwikkeling);
  • Functies van het onderwijs in economisch, sociaal en cultureel opzicht;
  • De rol en waardering van leraren in de samenleving;
  • Onderwijs en samenleving in internationaal perspectief;
  • De toekomst van het onderwijs.

Eerst een paar leuke filmpjes

en een stukje onderzoek .

Advertenties

Boekje: ‘Focus op Vakmanschap’. Inspiratie en handvatten voor de invoering van het actieplan

Dit boekje vertaalt de beleidsmaatregelen uit het actieplan naar het niveau van het primaire proces en het geeft concrete instrumenten, adviezen, tips en checklists. Het heeft als ondertitel ‘Inspiratie en handvatten voor de invoering van het actieplan’. Hoe boekje is ontwikkeld vanuit het perspectief vooral de kansen van het actieplan te benadrukken en met een optimistische bril te kijken naar de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het actieplan heeft vooral directe gevolgen voor het microniveau of beter het hart van de organisatie. Daarom richten wij ons met dit boekje op onderwijsteams en individuele docenten en ook op de direct leidinggevenden van deze teams. Zij zijn immers degenen die in interactie met studenten en werkveld de uitvoering van de belangrijkste onderdelen van het actieplan voor hun rekening moeten gaan nemen.

focusopvakmanschap