De eerste start LA 4

LA4 Maatschappelijke context van het onderwijs.

Het onderwijs heeft verschillende taken. In dit leerarrangement gaan we aan de slag met beleidsadviezen voor een van deze taken. Voor dit studieonderdeel is de volgende kennis van belang:

  • Politieke, bestuurlijke, sociologische en professionele ontwikkelingen binnen het onderwijs in de samenleving;
  • Het belang van verschillende niveaus (micro-meso-macro) bij het begrijpen van ontwikkelingen;
  • (onderwijs)sociologische theorieën en inzichten (plurale samenleving/ maatschappelijke ongelijkheid);
  • Grootstedelijke vraagstukken;
  • Veranderende leerlingenpopulatie en veranderend (leer)gedrag van lerenden in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving (zoals de rol en de invloed van informatisering zowel op beleidsmatig niveau, als op het praktische niveau van onderwijsontwikkeling);
  • Functies van het onderwijs in economisch, sociaal en cultureel opzicht;
  • De rol en waardering van leraren in de samenleving;
  • Onderwijs en samenleving in internationaal perspectief;
  • De toekomst van het onderwijs.

Eerst een paar leuke filmpjes

en een stukje onderzoek .

Advertenties

Wat werkt op school, Het model van marzano

Het model

Wat werkt werkelijk om leeropbrengsten van kinderen te verbeteren? Is er een kader dat ons daarbij houvast geeft?

Wat werkt op school en in de klas?

De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op de onderwijsresearch van de laatste 35 jaar. Hij was op zoek naar onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door zijn werk beschikken we nu over een schat aan gegevens. Het gedachtegoed van Robert Marzano is onder de noemer Wat werkt op school vertaald en voor de Nederlandse markt bewerkt door Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies. Marzano vond elf factoren die van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen: die aantoonbaar ‘werken’ op school. Voor scholen die hun onderwijsopbrengsten willen verbeteren, is de informatie uit Wat werkt op school essentieel. Het is een manier die helpt vraagstukken op school in kaart te brengen, een oplossingsrichting te kiezen en vervolgens concrete actie te ondernemen.

Volg deze:  link 

MarzanoCirkel-Nieuw-kleinst